Leveringsbetingelser og leveringstid

Ved levering med Hübschs egen transportør overdrages risiko for varerne ved levering på aftalt leveringssted jf. faktura. Levering med kundens egen speditør sker på kundens risiko, uanset at leveringen rent praktisk foranstaltes af Hübsch. Risikoen for varerne overgår på kunden ved overgivelse til fragtmand.

Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen og er omtrentlig.
Prisliste for fragt kan rekvireres hos Hübsch.

Delleverancer kan finde sted, og vil blive faktureret pr. delleverance. Restordrer leveres efter forudgående aftale med kunden. Restordrer under DKK 1.000,00 / NOK 1.000,00 / SEK 1.000,00 / EUR 150,00 eftersendes ikke uden videre aftale, men annulleres på kundens konto hos Hübsch.

Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde Hübschs udgifter eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

Ansvar for forsinkelse

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, er kunden – i tilfælde af Hübschs overskridelse heraf med mere end tredive (30) arbejdsdage -, såfremt overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for Hübsch at kræve levering med en ny rimelig leveringstid, der dog ikke kan være kortere end tredive (30) arbejdsdage.

Såfremt Hübsch undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede leverance.

Hübschs ansvar for forsinkelse er til enhver tid begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller delleverance.

Ejendomsforhold

Det leverede forbliver Hübschs ejendom, indtil betaling inkl. evt. renter og omkostninger er er lagt fuldt ud. Kunden er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Hübschs ejendomsret indtil ejendomsretten er overgået til kunden.

Kontrol af leverancer

Ved levering skal kunden undersøge forsendelsen for ydre skader på indpakningen, før fragtbrevet underskrives. Kunden skal bemærke dette på fragtbrevet og sende billeder af den beskadigede forsendelse til sales@hubsch-interior.com. Skjulte fragtskader, som ikke er synlige ved undersøgelse af indpakningen, skal desuden anmeldes til Hübsch inden for fem (5) dage for at være gyldige.